Hoe studeren?

De evaluatie van deze module O&M gebeurt aan de hand van enkele praktische opdrachten tijdens het examen. Studeren doe je dus door zelf met Smartschool en H5P aan de slag te gaan. Werk bij voorkeur materiaal uit voor één van je onderwijsvakken dat je misschien nog tijdens je stage kunt gebruiken.

Je mag hulpbronnen gebruiken tijdens de praktische opdrachten.

Via de helpfunctie en de handleiding in Smartschool vind je zeker de nodige ondersteuning. Ook op de website van H5P (https://h5p.org) vind je bij Examples & downloads en Documentation heel wat ondersteuning en inspirerende voorbeelden.

Uiteraard kan je ook met vragen bij je docenten terecht.

Arteveldehogeschool

Campus Kattenberg
Kattenberg 9
9000 GENT

Vakgroep informatica

Onderzoek & Multimedia

Module digitale leerplatformen