H5P - Arithmetic quiz

Voor leerkrachten rekenen/wiskunde is de arithmetic quiz een handig content type. Je geeft enkel aan welke type bewerking je wil (optellen, aftrekken, vermenigvul­digen of delen) en hoeveel oefeningen je wil.

Bij het uitvoeren worden zowel de score als de gebruikte tijd bijgehouden.

Wel jammer dat je verder geen vat hebt en bv. geen niveaus kunt instellen of niet kunt afbakenen tot hoe hoog de getallen lopen.

Probeer zelf maar:

Arteveldehogeschool

Campus Kattenberg
Kattenberg 9
9000 GENT

Vakgroep informatica

Onderzoek & Multimedia

Module digitale leerplatformen