SENSEO® KOFFIEZETAPPARAAT

Philips heeft een veiligheidsprobleem vastgesteld dat gevolgen kan hebben voor een aantal Senseo®-koffiezetapparaten die zijn geproduceerd tussen juli 2006 en november 2008. Per jaar is het risico kleiner dan drie op een miljoen. Er is Philips veel gelegen aan het welzijn van zijn consumenten; Philips heeft dan ook besloten de betrokken Senseo®-apparaten terug te roepen en te repareren.

Het potentiële probleem heeft alleen gevolgen voor deze koffiezetapparaten als er sprake is van zware kalkafzetting. Zware kalkafzetting wordt veroorzaakt door het water dat in het koffiezetapparaat wordt gebruikt. Sommige waterbronnen bevatten een hogere calciumconcentratie. Dit calcium kan zich ophopen in de leidingen van het apparaat en daar ketelsteen vormen. In zeldzame gevallen, als er sprake is van extreme ketelsteenvorming EN als het apparaat een elektrische storing vertoont, kan de opbouw van druk tot gevolg hebben dat het apparaat in delen breekt, wat tot verwonding zou kunnen leiden.

>> Controleer uw toestel <<